Wprowadzenie

Większość informacji zamieszczonych w tej części, dotyczącej życia we współczesnych Chinach pochodzi od naszej pilotki - pani Agnieszki. Podczas przejazdów autokarami, prawie cały czas raczyła nas różnorodnymi informacjami. Wiele z nich, jak sama mówiła, pochodziło z „pierwszej ręki”, czyli od przewodników chińskich, z którymi stykała w czasie swoich licznych pobytów w Państwie Środka. W czasie tych przejazdów staraliśmy się jak najwięcej zapamiętać, a wieczorem w hotelu robiłem notatki. Po powrocie do Polski starałem się te informacje zweryfikować - zanim przepisałem je w postaci elektronicznej, która przekształciła się w tę oto stronkę. Szukałem potwierdzenia w różnych źródłach, głównie internetowych, ale też w książkach polskich i zagranicznych autorów, wydanych w ostatnich kilku latach. W kilku przypadkach informacje podawane przez p. Agnieszkę różniły się istotnie od tego, co udało mi się ustalić w innych źródłach (np. szacowane liczby milionerów), ale zdecydowana większość potwierdziła się. Nie wszystko udało się zweryfikować, bo jak to będzie opisane na kolejnych stronach, państwo chińskie dość mocno chroni swoich „prywatnych spraw”, cenzurując media lokalne, ograniczając dostęp do nich mediom zagranicznym i blokując część „zachodniego” Internetu.

Ze względu na to, że Chiny przechodzą bardzo dynamiczne zmiany, dosłownie z roku na rok, a nawet szybciej, część z tych informacji (głównie liczb), może już być nieaktualnych. Jeśli to nie zostało opatrzone w tekście późniejszym rokiem, należy przyjąć że dane te są aktualne na czas poprzedzający naszą wycieczkę, czyli dotyczą roku 2018.

dalej